ساخت فاز اول گنبد جدید حرم‌امام‎حسین(ع) +عکس

ساخت فاز اول گنبد جدید حرم‌امام‎حسین(ع) +عکس
یکی از مواردی که زائران حرم مطهر حسینی را در سال‌های اخیر آزرده خاطر کرده است نبود دید مناسب به گنبد حرم مطهر است. چند سالی است که به‌دلیل ساخت وسازهای توسعه‌ای اطراف حرم، دید زائران به گنبد مطهر کاهش یافته است به‌گونه‌ای که از فاصله 50متری حرم امکان مشاهده آن وجود ندارد.

ساخت فاز اول گنبد جدید حرم‌امام‎حسین(ع) +عکس

یکی از مواردی که زائران حرم مطهر حسینی را در سال‌های اخیر آزرده خاطر کرده است نبود دید مناسب به گنبد حرم مطهر است. چند سالی است که به‌دلیل ساخت وسازهای توسعه‌ای اطراف حرم، دید زائران به گنبد مطهر کاهش یافته است به‌گونه‌ای که از فاصله 50متری حرم امکان مشاهده آن وجود ندارد.
ساخت فاز اول گنبد جدید حرم‌امام‎حسین(ع) +عکس

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان