شایسته سالاری را از سیره علما بیاموزیم

اصل شایسته سالاری موضوعی است اگر رعایت شود، سرعت پیشرفت جامعه بیش از پیش زیاد می شود، اما در بسیاری اوقات غرور و تکبر بی جا باعث می شود بعضی اشخاص، افراد برتر از خود را نبینند و از آنان بهره نبرند.

موسیقی روز

خبر اسلامی