شعار «نمر نماد شیعه» در عربستان مجازات دارد

دادگاه ویژه جنایی سعودی با صدور حکم بدوی تعزیری یک شهروند عربستانی را به اتهام حمایت از حزب الله لبنان و همراه داشتن پرچمی با شعار ” نمر نماد شیعه ” به سه سال و نیم زندان محکوم کرد.

سپهر نیوز

آخرین اخبار ورزشی