شما چقدر به انبیاء شباهت دارید؟

حضرت علی علیه السلام در حدیثی، شبیه ترین افراد به انبیاء را معرفی کردند.

اخبار

میهن دانلود