عربستان به زودی «علی النمر» را اعدام می‌کند

برادر شیخ نمر [روحانی سرشناس شیعه که به وسیله رژیم آل سعود اعدام شد] خبر داد عربستان قصد دارد به زودی پسرش و سه جوان دیگر را اعدام کند.

تکنولوژی جدید

روزنامه قانون