عناصر تروریستی القاعده راهبه سوئیسی را ربودند +عکس

شاخه القاعده در کشورهای مغرب عربی مسئولیت به گروگان گرفتن راهبه سوئیسی را برعهده گرفت.

بازی آزاد

فستیوال فیلم