عکس/ پارچه جدید مضجع امام حسین(ع)

عکس/ پارچه جدید مضجع امام حسین(ع)
واحد تصویربرداری وابسته به بخش رسانه آستان مقدس امام حسین(ع) تصاویری از پوشش جدید مقبره امام حسین(ع) را منتشر کرد.

عکس/ پارچه جدید مضجع امام حسین(ع)

واحد تصویربرداری وابسته به بخش رسانه آستان مقدس امام حسین(ع) تصاویری از پوشش جدید مقبره امام حسین(ع) را منتشر کرد.
عکس/ پارچه جدید مضجع امام حسین(ع)