كتاب نقد ديدگاههاي محسن كديور منتشر شد

پژوهش پیشِ رو، نقد و بررسی کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه»، اثر محسن کدیور است.

اس ام اس جدید

ورزشی