ما می خواهیم صدایمان شنیده شود +فیلم

رسوایی کودک آزاری کشیش ها به یکی از مسائل مهم در واتیکان تبدیل شده و رهبر کاتولیک های جهان قول داده است با این رفتار به شدت برخورد کند.

آهنگ جدید

قدیر نیوز