مسجدی که خانه مسیحیان شد!

مسجدی که خانه مسیحیان شد!
با تاخیر تکمیل پروژه محلی برای اقامت مسیحیان بی خانمان، مسجد “میشیگان” وارد عمل شد و در اقدامی بشردوستانه، میزبانی این افراد را به طور کاملا رایگان، تا زمان تحویل ساختمان جدید، بر عهده گرفت.

مسجدی که خانه مسیحیان شد!

با تاخیر تکمیل پروژه محلی برای اقامت مسیحیان بی خانمان، مسجد “میشیگان” وارد عمل شد و در اقدامی بشردوستانه، میزبانی این افراد را به طور کاملا رایگان، تا زمان تحویل ساختمان جدید، بر عهده گرفت.
مسجدی که خانه مسیحیان شد!

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی