مسجدی که هوا را تصفیه می کند! +عکس

مسجدی که هوا را تصفیه می کند! +عکس
عضو هئیت امنای مسجد الجواد(ع) گفت: نمای مسجد الجواد(ع) تهران با رنگ تصفیه کننده هوا رنگ آمیزی شد.

مسجدی که هوا را تصفیه می کند! +عکس

عضو هئیت امنای مسجد الجواد(ع) گفت: نمای مسجد الجواد(ع) تهران با رنگ تصفیه کننده هوا رنگ آمیزی شد.
مسجدی که هوا را تصفیه می کند! +عکس

فروش بک لینک

استخدام