معلم مسیحی که دوبار قرآن را ترجمه کرد +عکس

معلم مسیحی که دوبار قرآن را ترجمه کرد +عکس
تسوتان تئوفانوف، مترجم قرآن به زبان بلغاری گفت: قرآن را دو بار ترجمه کردم و بار دوم با تفکر درباره اسلام و فهم آیات کلام وحی به دین اسلام مشرف شدم.

معلم مسیحی که دوبار قرآن را ترجمه کرد +عکس

تسوتان تئوفانوف، مترجم قرآن به زبان بلغاری گفت: قرآن را دو بار ترجمه کردم و بار دوم با تفکر درباره اسلام و فهم آیات کلام وحی به دین اسلام مشرف شدم.
معلم مسیحی که دوبار قرآن را ترجمه کرد +عکس

عکس