نظر اسلام در مورد محیط‌ زیست و کشاورزی +عکس

در اسلام شغل کشاورزی مستحب و از جمله بهترین شغل‌هاست، چرا که کشاورز قدر آب را دانسته و به‌ درستی از آن استفاده می‌کند.

خبرگذاری اصفحان

نخبگان