وقتی مبلغ سعودی زنان را مایه اندوه و شرم می داند

به گزارش پایگاه خبری 24 امارات، سخنان یک مبلغ سعودی در خصوص شرم و اندوه خواندن زنان سبب واکنش کاربران شبکه های اجتماعی شد.

مرکز فیلم

ماشین های جدید