وقتی مسلمانان به نیازمندان سبد کالا می دهند

وقتی مسلمانان به نیازمندان سبد کالا می دهند
جامعه اسلامی بندر «هالیفکس» در کانادا 3700 بسته غذایی به ارزش 10 هزار دلار را برای توزیع میان نیازمندان استان «نووا اسکوشیا» تهیه کرده است.

وقتی مسلمانان به نیازمندان سبد کالا می دهند

جامعه اسلامی بندر «هالیفکس» در کانادا 3700 بسته غذایی به ارزش 10 هزار دلار را برای توزیع میان نیازمندان استان «نووا اسکوشیا» تهیه کرده است.
وقتی مسلمانان به نیازمندان سبد کالا می دهند

بک لینک رنک 8

خبر دانشجویی