پارلمان اروپا به ماهیت پلید وهابیت اعتراف کرد

پارلمان اروپا با تاکید بر اینکه ایدئولوژی دینی که عربستان سعودی از آن پیروی می کند و نام «وهابیت» به خود گرفته ، منبع افراط گرایی در جهان است، عنوان کرد: بسیاری از افراط گرایان از این ایدئولوژی الهام می گیرند.

آلرژی و تغذیه

پامنا موبایل لپ تاپ