کتابی که به دستور امام زمان(عج) نوشته شد / چرا صلوات را بلند می فرستیم / تصویری که همه خوبی ها را می توان درآن دید

نوه آیت الله واعظ طبسی تازه ترین پست خود را به رحلت تولیت آستان قدس اختصاص داد.

روزنامه ایران

کانون نماز