کنفرانس بی‌سابقه شخصیت‌های سیاسی اسکاتلند با شیعیان +تصاویر

در رویدادی بی سابقه شخصیت های سیاسی اسکاتلند با شیعیان این کشور یک کنفرانس مشترک با هدف به رسمیت شناختن مسلمانان شیعه در این کشور برگزار کردند.

سیستم اطلاع رسانی

تکست آهنگ