همایش “مد لباس اسلامی” در خراسان

همایش “مد لباس اسلامی” در خراسان
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: همایش کشوری “مد لباس اسلامی” با نگاهی به صنایع دستی در بجنورد برگزار می شود.

همایش “مد لباس اسلامی” در خراسان

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: همایش کشوری “مد لباس اسلامی” با نگاهی به صنایع دستی در بجنورد برگزار می شود.
همایش “مد لباس اسلامی” در خراسان

آپدیت نود 32 ورژن 7

اس ام اس جدید