ستارگان آسمان فقاهت(43)/سه دهه تحصیل در مکتب علامه مجلسی

ستارگان آسمان فقاهت(43)/سه دهه تحصیل در مکتب علامه مجلسیمیر محمدصالح خاتون آبادى از لحاظ علمی ‌‌مورد اعتماد و عنایت علامه مجلسی بود ستارگان آسمان فقاهت(43)/سه دهه تحصیل در مکتب علامه مجلسی میر محمدصالح خاتون آبادى از لحاظ علمی ‌‌مورد اعتماد […]

Continue reading »