ستارگان آسمان فقاهت(52)/عالمی که۵۲ اثر در هفت علم به یاد گار گذاشت

ستارگان آسمان فقاهت(52)/عالمی که۵۲ اثر در هفت علم به یاد گار گذاشتکوشش های طاقت فرسای علامه بحرانی، عالمان و سیره نویسان بلند پایه را بر آن داشت تا همگان اعتراف کنند که در تاریخ تشیع کسی جز علامه مجلسی مانند […]

Continue reading »