چرا آیت الله جوادی آملی، رئیس بانک ملی را به حضور نپذیرفت؟

چرا آیت الله جوادی آملی، رئیس بانک ملی را به حضور نپذیرفت؟علی رغم تلاش‌های زیاد رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور، آیت الله جوادی آملی، رئیس این شورا را به حضور نپذیرفت. چرا آیت الله جوادی آملی، رئیس بانک ملی را […]

Continue reading »