واکنش آیت الله مکارم شیرازی به اقدام اخیر فائره هاشمی

واکنش آیت الله مکارم شیرازی به اقدام اخیر فائره هاشمیاینجانب منتظر بودم ببینم کسی اعتراض می کند یا نه؟ دیدم متأسفانه خبری نیست. تا اینکه امروز شنیدم پدر او اعتراض ملایمی کرده که جای شکرش باقی است. واکنش آیت الله […]

Continue reading »