هیچ موجودی از دیگری راضی نمی شود، مگر به وساطت امام رضا(ع)

هیچ موجودی از دیگری راضی نمی شود، مگر به وساطت امام رضا(ع)جستجو در باب دلایل اعطای القاب به ائمه اطهار علیهم السلام بحثی جذاب و روشن کننده است. ما ایرانی ها نیز، بیش از نام این بزرگواران، با القاب معروف […]

Continue reading »