تحلیل استاد میرباقری از جنگ افروزی آمریکا در منطقه

تحلیل استاد میرباقری از جنگ افروزی آمریکا در منطقهدرگیری بین حق و باطل ضروری و اجتناب ناپذیر است. تنش بر سر “الله” است. وقتی ما دنبال خدای خودمان و آن‌ها هم دنبال دنیای خودشان هستند، امکان مصالحه نیست. در این […]

Continue reading »