داعش همه کلیساها و مقابر را در قریتین نابود کرده است

داعش همه کلیساها و مقابر را در قریتین نابود کرده استراشاتودی نوشت پس از چند روز درگیری شدید سرانجام ارتش سوریه موفق شد شهر مسیحی نشین قریتین را از دست تروریستهای داعشی آزاد کند. داعش همه کلیساها و مقابر را […]

Continue reading »