زیارت امام حسین (ع) از راه دور

زیارت امام حسین (ع) از راه دوردر این نوشتار به ذکر هشت روایت می‌پردازیم که در آن ضمن تأکید بر اهمیت زیارت کردن امام حسین (ع) به طور مرتب و حتی از راه دور، طریقه انجام دادن اینگونه زیارات را […]

Continue reading »