امسال پاکستان مسئول برقراری امنیت حجاج بیت الله است!

امسال پاکستان مسئول برقراری امنیت حجاج بیت الله است!امور امنیتی حرمین شریفین در مکه و مدینه بنا به توافقات صورت‌گرفته بین عربستان و پاکستان به ارتش این کشور واگذار شد! امسال پاکستان مسئول برقراری امنیت حجاج بیت الله است! امور […]

Continue reading »