اگر امتحان دارید و می خواهید روزه بگیرید حتما بخوانید!

اگر امتحان دارید و می خواهید روزه بگیرید حتما بخوانید!هم‌زمانی ماه رمضان و ایام امتحانات این سوال را ایجاد می‌کند که آیا دانشجویان و کنکوری‌ها می‌توانند به خاطر شرایط سخت روزه نگیرند؟ اگر امتحان دارید و می خواهید روزه بگیرید […]

Continue reading »