چرا باید قبل از نماز وضو بگیریم؟ / آیا اگر پیش از نماز حمام برویم کافی نیست؟

يكي از فلسفه هاي تمامي دستورات الهي از جمله وضو، سنجش ميزان اطاعت پذيري بنده است، یعنی چقدر به دستورات خداوند حکیم عمل می کند، حتی اگر علت آن عمل برايش مخفي و پوشيده باشد . دانلود فیلم گیم پلی […]

Continue reading »