بازدید هیئتی از دانشگاه یون نن چین از جامعه المصطفی

بازدید هیئتی از دانشگاه یون نن چین از جامعه المصطفیهیئتی از اساتید و دانشجویان دانشگاه یون نن جمهوری خلق چین با حضور در جامعه المصطفی از نزدیک با فعالیت های این نهاد فاخر بین المللی آشنا شدند. بازدید هیئتی از […]

Continue reading »