آیا روایتى داریم که نشان دهد یکى از امامان معصوم (ع) مرده اى را زنده کرده باشد؟

آیا روایتى داریم که نشان دهد یکى از امامان معصوم (ع) مرده اى را زنده کرده باشد؟حضرت آیت‌الله العظمی سیّد صادق روحانی به پرسشی درباره روایتى درباره زنده کردن مرده توسط امام (علیه السلام) پاسخ گفته است. آیا روایتى داریم […]

Continue reading »