برخورد پاپ بامهاجران مسلمان

برخورد پاپ بامهاجران مسلمانرهبر کاتولیک‌های جهان دیروز در جریان سفر خود به یونان با دستگیری از مهاجران سوری، درس بزرگی به اروپا داد. برخورد پاپ بامهاجران مسلمان رهبر کاتولیک‌های جهان دیروز در جریان سفر خود به یونان با دستگیری از […]

Continue reading »