دستورالعمل‌ دولتی برای آموزش اسلام در مدارس اسپانیا

دستورالعمل‌ دولتی برای آموزش اسلام در مدارس اسپانیادولت اسپانیا دستورالعمل‌ جدیدی را برای آموزش اسلام در پیش‌دبستانی‌ها و مدارس این کشور صادر کرد. دستورالعمل‌ دولتی برای آموزش اسلام در مدارس اسپانیا دولت اسپانیا دستورالعمل‌ جدیدی را برای آموزش اسلام در […]

Continue reading »