قاری فرانسوی: بهترین هدیه، دیدار با رهبرانقلاب است

قاری فرانسوی: بهترین هدیه، دیدار با رهبرانقلاب استقاری فرانسوی می‌گوید: از زمانی که به عنوان نماینده قاریان از کشور فرانسه به ایران آمدم، برای دیدار و ملاقات با مقام معظم رهبری لحظه شماری می‌کنم. قاری فرانسوی: بهترین هدیه، دیدار با […]

Continue reading »