از دورویی به خدا پناه ببریم

از دورویی به خدا پناه ببریمامیرالمومنین علی علیه السلام در کلامی گهربار، خطرات دورویی را به انسان گوشزد می کنند. از دورویی به خدا پناه ببریم امیرالمومنین علی علیه السلام در کلامی گهربار، خطرات دورویی را به انسان گوشزد می […]

Continue reading »