حمله انتحاری به مراسم احیای مسلمانان در نیجریه

حمله انتحاری به مراسم احیای مسلمانان در نیجریهنیروهای امنیتی و ساکنان محلی منطقه «مایدوگوری» نیجریه امروز، دوشنبه از عملیات انتحاری دو بمب‌گذار که قصد حمله به مراسم احیای مسلمانان را داشتند، خبر دادند. حمله انتحاری به مراسم احیای مسلمانان در […]

Continue reading »