کتاب«مکه از پیش از نزول تورات تا کنون» منتشر شد

کتاب«مکه از پیش از نزول تورات تا کنون» منتشر شدکتاب«مکه از پیش از نزول تورات تا کنون» نوشته مارتین لینگز با ترجمه سعید تهرانی نسب، از سوی انتشارات حکمت منتشر شده است. کتاب«مکه از پیش از نزول تورات تا کنون» […]

Continue reading »