انتشار قرآن جعلی با 115 سوره توسط یک ایرانی!

انتشار قرآن جعلی با 115 سوره توسط یک ایرانی!یک ایرانی فراری دست به ترجمه قرآن کریم زده و نوشته‌های او با عنوان «قرآن» توسط انتشارات جهانی به طور گسترده‌ای توزیع می‌شود. انتشار قرآن جعلی با 115 سوره توسط یک ایرانی! […]

Continue reading »