مسلمانان نیجریه خواستار آزادی مذهبی هستند

مسلمانان نیجریه خواستار آزادی مذهبی هستند«سلطان سوکوتو»، رئیس امور اسلامی در شورای عالی نیجریه ضمن درخواست آزادی شعائر دینی مسلمانان در این کشور گفت: اعطای مجوز حجاب برای مسلمانان لطف به آن‌ها نیست بلکه یک حق است. مسلمانان نیجریه خواستار […]

Continue reading »