آیا دادن انگشتر به سائل با حضور قلب امام علی (ع) در نماز منافات دارد؟

آیا دادن انگشتر به سائل با حضور قلب امام علی (ع) در نماز منافات دارد؟حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره منافات داشتن توجه به سائل با «حضور قلب» در نماز امام علی(ع)پاسخ گفته است. آیا دادن انگشتر به […]

Continue reading »