ورود خوراکی‌های غیرشرعی درسایه بی‌توجهی دولت

ورود خوراکی‌های غیرشرعی درسایه بی‌توجهی دولتمسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی با انتقاد از وضعیت نظارت بر واردات مواد غذایی از ورود برخی مواد غذایی به کشور خبر داد که با ضوابط شرعی در تضاد است. ورود خوراکی‌های غیرشرعی درسایه […]

Continue reading »