صبا محمود در تهران

صبا محمود در تهران سال اول دکتری زمانی که در مورد برداشت‌های اروپایی از حکم مسیحی حجاب می‌نوشتم، استادم کتاب سیاست پارسایی: احیای اسلامی و سوژه فمینیستی (۲۰۰۵، ۲۰۱۲) را به من معرفی کرد. [۱] کتاب را که خواندم سرشار […]

Continue reading »

عکس/ افطار در بوستان های تهران

عکس/ افطار در بوستان های تهرانروزه داران هنگام اذان مغرب در بوستان لاله تهران افطار می کنند. عکس/ افطار در بوستان های تهران روزه داران هنگام اذان مغرب در بوستان لاله تهران افطار می کنند.عکس/ افطار در بوستان های تهران […]

Continue reading »