عراقی‎ها اختلافات را کنار بگذارند

عراقی‎ها اختلافات را کنار بگذارندآیت‎الله مکارم‌شیرازی بر لزوم پرهیز از اختلافات در بین مردم و گروه‎های مبارز در عراق تاکید کرد. عراقی‎ها اختلافات را کنار بگذارند آیت‎الله مکارم‌شیرازی بر لزوم پرهیز از اختلافات در بین مردم و گروه‎های مبارز در […]

Continue reading »