آخرین مذاکرات در خصوص حج امسال از زبان رئیس سازمان حج و زیارت

آخرین مذاکرات در خصوص حج امسال از زبان رئیس سازمان حج و زیارتاعزام زائران ایرانی به حج منوط به پذیرش شروط منطقی ایران و تامین امنیت زائران ایرانی توسط طرف سعودی است. آخرین مذاکرات در خصوص حج امسال از زبان […]

Continue reading »

یک تناقض گویی درباره صحابه از زبان آیت الله بهجت ره

یک تناقض گویی درباره صحابه از زبان آیت الله بهجت رهمرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت یک تناقض‌گویی درباره صحابه را بیان می‌کند. یک تناقض گویی درباره صحابه از زبان آیت الله بهجت ره مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت […]

Continue reading »