زنان مسلمان کمتر از غیرمسلمانان شانس استخدام دارند

زنان مسلمان کمتر از غیرمسلمانان شانس استخدام دارندنتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که زنان تحصیلکرده مسلمان در انگلیس کمتر از زنان غیرمسلمان شانس استخدام دارند حتی اگر مهارت‌ها و تحصیلات یکسانی داشته باشند. زنان مسلمان کمتر از غیرمسلمانان شانس استخدام […]

Continue reading »

رفتار زنان مسلمان آمیخته با حیا است / مسلمانان، مهمان نوازند و برخورد دوستانه دارند

رفتار زنان مسلمان آمیخته با حیا است / مسلمانان، مهمان نوازند و برخورد دوستانه دارندمن خبرنگاری هستم که به کشورهای اسلامی مختلفی سفر کرده‌ و از نزدیک با مهمان نوازی، کنجکاوی و رفتار دوستانه مسلمانان روبرو بوده و به مراسم […]

Continue reading »