«شارلی ابدو» دوباره به اسلام حمله کرد

«شارلی ابدو» دوباره به اسلام حمله کردایندیپندنت نوشت نشریه فکاهی شارلی ابدو دوباره و در شماره جدید خود به دین اسلام و مسلمانان حمله کرد. «شارلی ابدو» دوباره به اسلام حمله کرد ایندیپندنت نوشت نشریه فکاهی شارلی ابدو دوباره و […]

Continue reading »