چگونگی شهادت ابوالرضا(ع) به روایت شهید مطهری

چگونگی شهادت ابوالرضا(ع) به روایت شهید مطهریایها‌ الناس! ببینید این شیعه‌ها چه شایعاتی در اطراف موسی بن جعفر(ع) رواج می‌دهند، ببینید او کاملاً سالم است. چگونگی شهادت ابوالرضا(ع) به روایت شهید مطهری ایها‌ الناس! ببینید این شیعه‌ها چه شایعاتی در […]

Continue reading »