شهردار مسلمان لندن در میان همجنس‌بازان +عکس

شهردار مسلمان لندن در میان همجنس‌بازان +عکسشهردار مسلمان لندن، صادق خان،در مراسم رژه سالانه همجنس‌بازان حضور یافت. شهردار مسلمان لندن در میان همجنس‌بازان +عکس شهردار مسلمان لندن، صادق خان،در مراسم رژه سالانه همجنس‌بازان حضور یافت.شهردار مسلمان لندن در میان همجنس‌بازان […]

Continue reading »