روایت مجری ضدانقلاب از حضور مبلغان‌سعودی در مساجدآمریکا +فیلم

روایت مجری ضدانقلاب از حضور مبلغان‌سعودی در مساجدآمریکا +فیلمدر یکی از برنامه های ماهواره ای مجری برنامه به انتقاد از وجود تفکرات اسلام افراطی در آمریکا که از سوی عربستان حمایت می شوند، پرداخته و روایت خود را از حضور […]

Continue reading »